תנובת הארץ

״תנובת הארץ״ הוא מתחם בולט מאוד בנוף הירושלמי. בפרויקט 360 יחידות דיור בתשעה בניינים וכן שטחי מסחר, על גבי חניון תת קרקעי בשטח כולל של כ- 30,000 מ״ר. בנוסף, עבודתנו במתחם כללה גם ביצוע שצ״פים.