גני רוממה

קומפלקס של 84 יחידות דיור על גבי חניון תת קרקעי, בשילוב חזית מסחרית על רחוב ירמיהו בשכונת רוממה, ירושלים.

1/5