משכנות קרית משה

הפרויקט נמצא בקרית משה שבכניסה לירושלים וכולל 44 יח״ד בשני בניינים, על גבי חניונים תת קרקעיים.

1/2