סביוני רמת שרת

108 יחידות דיור בשני מגדלים, האחד בן 10 קומות והשני בן 18 קומות, על גבי חניון, שטחי מסחר ומתנ״ס. זאת לצד ביצוע שצ״פים.

1/7