מגדלי ראות

פרויקט בן 270 יחידות דיור בתשעה בניינים, על גבי חניון משותף למתחם.

1/9