נופים צור הדסה

פרויקט משולב בן 60 יחידות דיור בבניה רוויה בארבעה בניינים, לצד מתחם של 51 קוטג׳ים צמודי קרקע.

1/5